dr Anita Napierała

KONTAKT

 

e-mail: Anita.Napierala@amu.edu.pl

dyżury: pok. 3.120

wtorek 10:00-11:00 

tel 618291506 

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

 

magister: 2000 r.
doktor: 2007 r.

 

PROWADZONE AKTUALNIE PRACE BADAWCZE

Społeczeństwo i nauka w drugiej połowie XIX wieku.

Idee higieniczne w polskiej myśli naukowej i popularyzatorskiej na przełomie XIX i XX wieku (koncepcje, ailment postulaty, praktyka) 

 

DYDAKTYKA

  • E-historia
  • Historia życia codziennego (XIX wiek)
  • Dydaktyka historii 
  • Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski
  • Organizacja i instytucje kultury
  • Prywatny wymiar kultury

STYPENDIA NAUKOWE

2005/2006 American Polish Fellowship, University of Notre Dame, IN, USA

Nagrody i wyróżnienia

2009 Nagroda  indywidualna  Rektora UAM,  III stopnia za pracę naukową

2011 Nagroda indywidualna Rektora UAM, III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej 

Funkcje i członkowstwo

Zespół ds. Informacji i Promocji Wydziału Historycznego

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia)

Zespół ds. Promocji Instytutu Historii UAM 

Sekretarz - "Czas przeszły. Poznańskie studia historyczne" 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH 

Gender w podręcznikach.

Czas trwania:1.10.2013 -1.10.2015

strona www: http://gender-podreczniki.amu.edu.pl/aktualnosci/

 

 

PUBLIKACJE

Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego, Poznań 2008.

Ciemne strony modernizacji. Państwo i naukowa wobec problemów społecznych i narodowych. Recenzja książki: Eugenika-biopolityka-państwo. Z historii europejskich ruchów eugenicznych, red. M.Gawin i K. Uzarczyk, Warszawa 2010, "Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i Powszechnym", nr 21(2) 2012;

Wspaniałe czasy Panowie? O społecznych skutkach rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku, w: Powtórka przed...VI spotkania z historią szkół  ponadgimnazjalnych,  Poznań 2012, s. 167-169

Między sztuką a rzemiosłem. Historia o wielkopolskich introligatorach. Recenzja  książki: L. Rosadziński, Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów, "Przegląd Wielkopolski" nr 4, 2012;

Fotografia prasowa Światowida jako dokument życia społecznego, w: Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, pod red. V. Julkowskiej, Poznań 2012;

Wielocypedy,lokomotywy,automobile...Wynalazki, które zmieniły dziewiętnastowieczne miasta, w:  Powtórka przed...VII spotkania z historią szkół  ponadgimnazjalnych, Poznań 2013, s.144-147.

Publiczna strona życia prywatnego. O zdrowiu, higienie i długowieczności na łamach poradników i czasopism higienicznych w drugiej połowie XIX wieku, w: Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013, s. 349-365;

 [ wraz z D. Konieczka- Śliwińska, M. Michalski] Dzieje Wielkopolski jako autorski wątek tematyczny w ramach przedmiotu ?Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok?, ?Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym?,  (3/2013), s. 173-207;

[wraz z M.Michalski] Gdzie i kiedy powstała Wielkopolska?, "Przegląd Wielkopolski" nr 2 (104) 2014, s. 12-18.
 
O Słowiańszczyźnie  niejednoznacznie, "Sensus Historiae" Vol 16, nr 3(2014), s. 151-157.
 
Oblicza rasizmu. Od nauki do polityki w XIX wieku, w: Powtórka przed...IX spotkania z historią szkół  ponadgimnazjalnych, Poznań 2015, s. 124-127
 
Małżeństwo higieniczne. Koncepcje, wskazania i porady dotyczące higieny życia małżeńskiego w publikacjach medycznych i higienicznych XIX i poczatku XX wieku, w: Kobieta-mężczyzna. Jedna przestrzeń -dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 525-539. 

Odkrywanie przeszłości, czyli dlaczego warto czytać książki historyczne,  "Katecheta. Pismo wychowawców katolickich; rodziców, nauczycieli i duszpasterzy", nr 1 2016.

Edukacja historyczna 2.0.Kreatywnie,interaktywnie, efektywnie? w: Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej. Toruńskie Spotkania Dydaktyczne XI, Toruń 2016, s. 66-74. 

[wraz E. Głowacka-Sobiech,M.Michalski,I.Skórzyńska],Historia- raport przedmiotowy, w: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy,Warszawa 2016, t.3, s. 7-41.

[wraz z M.Michalski], Sfera prywatna w podręcznikach do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, w: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy,  Warszawa 2016, t.1, s.308-324.