dr hab. Maciej Michalski

KONTAKT

tel.: 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyżury: pok. 3.120

 


PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

magister: 1993 r.

doktor: 2001 r. 

doktor habilitowany: 2014 r. 

 

PROWADZONE AKTUALNIE PRACE BADAWCZE

- współpraca z International Mediaeval Bibliography, click Leeds

- Mediewalizm i jego dziewiętnastowieczne przejawy

 

DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone dla studentów historii ogólnej, specjalności nauczycielskiej, specjalności wiedza o kulturze i mediewistyki:

- Historia kultury

- Historia kultury - antropologia kulturowa

- Prywatny wymiar kultury

- Kulturowe znaczenie twórczości artystycznej

- Dzieje i zabytki Wielkopolski

- Mediewistyka staropolska

- Informacja naukowa  

 

WYPROMOWANE PRACE LICENCJACKIE

2012

1. Wacław Pagórski, Postawa chrześcijan wobec Żydów we wczesnych pismach Marcina Lutra 

2. Bartosz Antoniewicz, Idea nowego społeczeństwa. Studia nad eugeniką XIX i XX wieku

3. Kamila Roszyk, Patronat szlachecki nad zborami Jednoty Braci Czeskich w Wielkopolsce

4. Rafał Kostyszyn, Polityka okupanta wobec Kościoła katolickiego w Polsce w okresie II wojny światowej. Przegląd badań

5. Mikołaj Zboralski, Problemy badawcze historiografii klasztorów cysterskich w Wielkopolsce 

2013

6. Marta Kapcińska, Idea świętości we wczesnośredniowiecznej Polsce na podstawie pism Brunona z Kwerfurtu

7. Sebastian Trawiński, Myśl społeczno-religijna Braci Polskich 

2014

8. Milena Bąk, Działalność edukacyjna Braci Czeski w Lesznie w pierwszej połowie XVII wieku

9. Joanna Sabacińska, Kobieca moda miejska w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce

10. Szymon Ryster, Życie, działalność i dziedzictwo Mahometa

2015

11. Jagoda Szkudlarz, Rekonstrukcja strojów szlacheckich ukazanych na tzw. tablicy gołuchowskiej

12. Paweł Nowicki, Polska propaganda w prasie Wielkiego Księstwa Poznańskiego w okresie Wiosny Ludów

13. Katarzyna Goryńska, Analiza porównawcza kultury samurajów i rycerstwa średniowiecznego

14. Michał Przybylski, Symbolika koronacji Przemysła II

15. Aleksandra Socha, Pierwsza lekcja historii. Obraz przeszłości w filmach dla dzieci

16. Paula Michalska, Kariera Kazań sejmowych Piotra Skargi w wieku XIX.

2016

17. Dawid Wawrzyniak, Wykorzystanie wątków historycznych w kulturze popularnej. Przykład rodziny Borgiów

18. Joanna Sobczyk, Propagowanie zdrowego trybu życia na podstawie dziewiętnastowiecznych poradników higienistów polskich

19. Paulina Kurdek, Mimika stopy czyli niedoceniane możliwości wyrazu na podstawie ikonografii XVI i XVII wieku

20. Jakub Mięsikowski, Istota religii w ujęciu socjobiologicznym i ewolucjonistycznym na podstawie prac Edwarda Wilsona i Daniela Dennetta

 

WYPROMOWANE PRACE MAGISTERSKIE 

2016

1. Paulina Miklaszewska, Wolny wybór "Matki Polki". Macierzyństwo i aborcja w publicystyce organizacji feministycznych działających w Polsce w latach 1989-2014

2. Milena Bąk, Katolicka społeczność Osiecznej w latach 1794-1874 w świetle ksiąg metrykalnych parafii św. Trójcy

3. Katarzyna Marciniak, Idea "matki Polki" w polskim piśmiennictwie na temat wychowania drugiej połowy XIX wieku.

 

STYPENDIA I NAGRODY

Visiting professor w the School of History, University of Reading, 23-29 listopad 2002 (prowadzenie seminariów dla undergraduate students, Departmental Research Seminar i seminarium w Graduate Center for Medieval Studies);

Summer University at Central European University, Budapest, 29 czerwca-11 lipca 2003, ?Uses and Abuses of the Middle Ages in Central and Eastern Europe: From Heritage to Politics?.

Stypendium naukowe Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Londynie w lipcu 2005 roku.

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM w 2005 r. za działalność naukową.

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM w 2011 r. za działalność organizacyjną.

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM w 2013 r. za osiągnięcia dydaktyczne. 

 

UDZIAŁ W WYBRANYCH KONFERENCJACH I SYMPOZJACH NAUKOWYCH

Mundus hominis. Cywilizacja, kultura, nauka. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, Duszniki Zdrój, 4-6 maja 2005;

Kostrzyn ? twierdza, ludzie, kultura. Ścieżkami historii, Kostrzyn, 27 sierpnia 2005, referat pt. Przestrzeń wokół Kostrzyna oczami turysty-historyka

Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, Polanica Zdrój, 31 maja-2 czerwca 2006;

XXVII Seminarium mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej Kamzowej, PTPN, listopad 2006, Poznań, referat pt. Hagiografia jako nośnik pamięci historycznej na podstawie dziewiętnastowiecznego kultu błogosławionej Jolenty

Tempus fugit. Zmienność i stałość świata w źródłach i? metodach historycznych, Wrocław-Pawłowice, 3-5 czerwca 2007, referat pt. Między tempus a aeternitas. Pojęcie aevum w koncepcji ?Dwóch ciał króla?Ernsta Kantorowicza

Weekend z kobietami w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 11 marca 2007, referat pt. ?Kobieta w kulturze zachodnioeuropejskiej?

II Międzynarodowa Konferencji Historyków Szachów, Kórnik 22-24 października 2007, referat pt. The castle in Osieczna (Storchnest) at the turn of the 19th century and its iconographical representation

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Fotografia w warsztacie historyka i nauczyciela historii, Poznań 4-5 grudnia 2009, referat pt. Przeszłość "wynaleziona". Analiza ilustracji i ich opisów, zamieszczonych w  albumie grunwaldzkim Jasława z Bratkowa

Fidelis memoria. Od upamiętnienia do źródła historycznego. Jugowice 13-15 kwietnia 2011, referat pt. Gopło - Kruszwica - Mysia Wieża. Geografia pamięci o Słowianach w pisarstwie polskim pierwszej połowy XIX wieku

IV Kongres Mediewistów Polskich, Poznań 19-21 września 2011, sekcja Kontynuacja i recepcja średniowiecza w wiekach następnych (organizacja sekcji wraz z prof. Andrzejem Dąbrówką), referat pt. Dziewiętnastowieczne sposoby przywoływania słowiańskiej przeszłości Polaków.   

 

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004;          

Osieczna (Storchnest).Dawne widoki, Osieczna-Poznań 2005;       

Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013;

 

Święta Jadwiga śląska i mniszki trzebnickie ? interpretacja hagiograficzna, w: Cysterki w dziejach ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, red. A. M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek, Poznań 2004, s. 261-272;

W poszukiwaniu autorytetów: współczesny kult średniowiecznych świętych. Przypadki biskupa Wojciecha i księżnej Kingi, w: Historia ? pamięć ? tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, red. M. Kujawska, B. Jewsiewicki, Poznań 2006, s. 199-204;

Błogosławiona Jolenta. Refleksja historyczno-hagiograficzno-historiograficzna, w: Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, red. T. Janiak, D. Struniak, Gniezno 2006, s. 71-82;

Tradycja czy tradycje grunwaldzkie ? analiza treści, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowieczna dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 611-626;

Tomasz z celano, w: Źródła franciszkańskie, t. 3: Tomasza z Celano biografie św. Franciszka, Poznań-Warszawa 2007, s. 17-29 (wraz z komentarzami do Żywota pierwszego);

The two swords: using the symbol of the battle of Grunwald (1410) in the 19th and 20th century Poland, w: Meetings with emotions: human past between anthropology and history. (Historiography and society from the 10th to the 20th century), red. P. Wiszewski, Wrocław 2008, s. 109-128;

Wokół definicji mediewalizmu, ?Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka?, 66:3(2011), s. 103-111;

Ryszarda Berwińskiego wędrówki po pamięci ludu. Rozważania o osobistym zawodzie w narodowej sprawie, "Sensus Historiae", 5:4(2011), s. 83-96;

The Slavic History as a Remedy for the Contemporary Disasters. The Project of the Study by Wawrzyniec Surowiecki. An Outline of the Question, w: Nations of the Self. The Search for Identity in the East Central Europe in the 18th Century, red. D. Dolański, A. Pufelska, Zielona Góra-Potsdam 2012, s. 85-95;

[wraz z Maciejem Foryckim], W blasku korony Bolesława Chrobrego. Tradycje gnieźnieńskich koronacki w okresie staropolskim, w: Gniezno - miasto królów, red. S. Pasiciel, D. Stryniak, Gniezno 2012, s. 85-104. 

 

International Medieval Bibliography, nr 34:1, January-June 2000;

International Medieval Bibliography, nr 34:2, July-December 2000;

International Medieval Bibliography, nr 35:1, January-June 2001;

International Medieval Bibliography, nr 35:2, July-December 2002;

International Medieval Bibliography, nr 36:1, January-June 2003;

International Medieval Bibliography, nr 36:2, July-December 2003;

International Medieval Bibliography, nr 37:1, January-June 2004;

International Medieval Bibliography, nr 37:2, July-December 2004;

International Medieval Bibliography, nr 38:1, January-June 2005;

International Medieval Bibliography, nr 38:2, July-December 2005;

International Medieval Bibliography, nr 39:1, January-June 2006;

International Medieval Bibliography, nr 39:2, July-December 2006;

International Medieval Bibliography, nr 40:1, January-June 2007;

International Medieval Bibliography, nr 40:2, July-December 2007;

 

Tłumaczenie wraz z Adamem Krawcem pracy Ernsta H. Kantorowicza, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2008.

 

 

 

 

zmieniono ( piątek, 07 października 2016 12:50 )